1
 
Contact details:
 

Universitat Autònoma de Barcelona
MOVE
Facultat d’Economia i Empresa
Edifici B
08193 Bellaterra (BARCELONA), Spain

UAB phone: 34+ 93 581 1814/1797 assistant; Fax: 34+ 93 581 2012; e-mail: salvador.barbera@uab.cat;

http://pareto.uab.es/sbarbera/    http://www.movebarcelona.eu

http://www.barcelonagse.eu       http://www.arbolmat.com/salvador-barbera

http://orcid.org/0000-0001-6586-2398