Ezgi Kaya


Ph.D. Student in Economics
Universitat Autònoma de Barcelona

CONTACT INFORMATION

Ezgi Kaya

Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Facultat
de Ciències Econò
miques
Edifici B Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra                                                             
Barcelona, Spain
http://idea.uab.es/kezgi
Phone: + 34-93-586-8358
Fax:     + 34-93-581-2012
E-mail:  
kayaez [at] gmail.com