© 2016 Fonaments de l'Anàlisi Econòmica (UFAE/UAB/SPAIN)