UAB Universitat Autònoma de Barcelona

     
     
 

The Department of Economics and Economic History offers a position of Lector, within the Serra Hunter program, in the area of Macroeconomics/Monetary Economics. The position includes teaching and research responsibilities. Teaching responsibilities may be at the undergraduate or graduate levels, and may include teaching in English and/or Catalan/Spanish. Courses which may be required include Macroeconomics I, Macroeconomics II, Macroeconomics III, Labor Economics, Monetary Economics, International Macroeconomics and International Economics, at the undergraduate level, and Macroeconomics and Labor Economics at the graduate level.

 

For further information:

 

http://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/la-generalitat-convoca-23-places-del-pla-serra-hunter-a-la-uab-1345667174054.html?noticiaid=1345733650002

 

http://serrahunter.gencat.cat/ca/convocatoria_juliol_2017/oferta-de-contractacio/

 

 
     
 

El Departament d’Economia i d’Història Econòmica ofereix una plaça de professor Lector, en el marc del programa Serra Hunter, a l’àrea de Macroeconomia/Economia monetària. La plaça inclou responsabilitats docents i de recerca. Les obligacions docents poden ser a nivell de grau o de postgrau, i poden incloure Macroeconomia I, Macroeconomia II, Macroeconomia III, Economia del Treball, Economia monetària, Macroeconomia Internacional i Economia Internacional, a nivell de grau, i Macroeconomia i Economia del Treball a nivell de postgrau.

 

Per a més informació:

 

http://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/la-generalitat-convoca-23-places-del-pla-serra-hunter-a-la-uab-1345667174054.html?noticiaid=1345733650002

 

http://serrahunter.gencat.cat/ca/convocatoria_juliol_2017/oferta-de-contractacio/