WELCOME TO CODE

The Center for the Study of Organizations and Decisions in Economics (CODE) is a research center at the Universitat Autònoma de Barcelona, created in 1995 to promote high quality research in the theory of economic decisions and organizations. Since the beginning of its activities, CODE's main goal is to provide an environment allowing for excellence in research as measured by the international standards of scientific quality.

 
 

BENVINGUTS AL CODE

El Centre d’estudis per les Organitzacions i Decisions Econòmiques (CODE) està situat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, i va ser creat l’any 1995 amb l’objectiu de promoure la investigación d’alta qualitat en el camp de la teoria de les decisions econòmiques i de les organitzacions. Des de l’inici de les seves activitats, el principal objectiu del CODE és el de proveir un entorn d’excel.lència en la recerca mesurat per estàndards internacionals de qualitat científica.

1
 
1