© 2016 © Fonaments de l'Anàlisi Econòmica (UFAE/UAB/SPAIN)